Bebin Izbor - Redakcija

Direktor:
Rade Stojković

Uredništvo:
Rade Stojković, Tijana Janković-Jevrić

Redakcija:
Danka Trifunović i Tijana Janković-Jevrić

Lektor - korektor:
Tijana Janković-Jevrić

Stručni saradnici:
Dr Ljiljana Koljaja, Dr Dejan Bošković, spec. Dr Vesna Vuković - dečiji psihijatar, Živka Vlajković - nutricionista, Mr ph spec. Danijela Pecarski - magistar farmacije, Dr sc Jasmina Vuksanović - logoped, Dr Jelena Rakić Milanović, mr sc. med. - fizijatar, Dragana Maric, viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Ranko Vukovic - dip. Defektolog - logoped, Nada Lazić - dip. def. i viša medicinska sestra, Mr sci med dr Zlatko Bokun - specijalista opšte hirurgije, Dragana Kolaković - viši fizioterapeut i fitnes instruktor, doc dr sc med Nevenka Raketić - načelnik pedijatrije, dr Danijela Todorović - pedijatar, dr Miroslava Šarac - spec. pedijatrije, dr Ljubica Presetnik - specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radović - ginekolog, Milanka Šetina - dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Sanja Letić viši fizioterapeut.

VIP saradnik:
Masel BUS Advertising

Saradnici i prijatelji:
Halobeba, Bebac.com, DHL, ZU Apoteka Filly Farm

Grafički dizajn:
blur adv

Veb dizajn:
weboperater

Štampa: Zlatna knjiga plus
Izdanja od 1 do 23 i od 31 sva sledeća izdanja

Štampa: Politika a.d.
Izdanja od broja 24
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/26 00 728 mob. 069/10 67 488, office@bebinizbor.com

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614
ISSN 1820-7170

Tiraž: 10.000 - Format: A/4 21,0 cmx29,6 cm - Obim: 40 str. + 4 str.korice - Štampa: 4/4 boje Papir: 60 gr. Korice: 120gr. - Povez: klamerisano sa dva klamera, obrezano na format.

Periodika: 6 puta godišnje.

Oglašavajući se u časopisu "Bebin izbor" imate priliku da se direktno obratite širokom krugu potencijalnih klijenata.